• Įstaiga yra Valdorfo pedagogikos metodinis centras bendruomenei, šių idėjų plėtros židinys Žemaitijos regionui.
  • Natūrali vidaus ir lauko aplinka (medis, šilkas, rankų darbo žaislai, daug gamtinės medžiagos, rakandai, didelis sodas, gėlynai, medžio įrengimai ir t.t.) garantuoja vaikams saugumą, skatina lavėti, kurti, pajusti savo galimybes ir individualumą. Kiekviena grupė – atvira, savita, turinti savo “veidą”, ritmą ir tradicijas.
  • Prisidedame prie nuoseklios savo krašto etninio ugdymo kultūros sukūrimo.
  • Vaiko ir gamtos sąveiką užtikrina dėkinga geografinė padėtis – netoli tekanti Ventos upė, paupio gamta ir jos kraštovaizdis.
  • Įstaigoje įrengta “Seklyčia”, padedanti vaikams suprasti, kad valgymas – ne tik skonio pojūtis, bet ir ritualas, leidžiantis išgyventi vienas kito artumą, dėkingumą, ugdo estetinį jausmą.
  • Įstaigoje teikiamos logopedo paslaugos.
  • Ugdytojų kūrybinė raiška geriausiai atsiskleidžia komandinėje veikloje, todėl pedagogai susibūrė į tris kūrybines grupes: Valdorfo pedagogikos kūrybinė grupė; etnokultūros kūrybinė grupė ir gamtosaugos kūrybinė grupė. Visos šios grupės turi savo veiklos planus ir daugumą renginių organizuoja tarpusavyje bendradarbiaudamos.