Audito ataskaitos “Dėl Mažeikių l-d “Pasaka” atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų” derinimo protokolas.

Audito  išvada dėl Mažeikių l-d”Pasaka” 2017 m. finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo.