Mažeikių lopšelis-darželis „Pasaka” įsikūręs gražiame Mažeikių miesto kampelyje, netoli Ventos upės, apsuptas žalumos ir sodo. Darželis veikia nuo 1983 m.

Įstaiga yra Valdorfo pedagogikos metodinis centras bendruomenei, šių idėjų plėtros židinys Žemaitijos regionui.

Nuo 2013 m. lopšelis – darželis „Pasaka” yra Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijos (LVVPIA) narys.

2009 m. įstojome į Tarptautinę gamtosauginių mokyklų programą.

Įstaigoje taikomi Regio Emilio  metodo elementaiveikla prie šviesos ir smėlio stalų, eksperimentavimas su šviesomis ir spalvomis ir kt.

Lopšelyje-darželyje  taikoma STEAM metodika. Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti, pasirinktas temas išanalizuoti skirtingų dalykų (gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų) kontekste.

Ugdymo procese orientuojamasi į naujųjų technologijų taikymą, ir šiuolaikinių vaikų gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis.

Įrengtas multisensorinis kambarys, kuriame visi vaiko pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal įstaigos ugdymo programą „Vaikystės takeliu“ ( nauja redakcija 2021 m.).)

Priešmokyklinis ugdymas įstaigoje organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014 m.), Tarptautinę programą „Zipio draugai“.

Ugdymo procesas vaikų darželyje organizuojamas gerai žinant vaiko raidos ypatumus ir dėsningumus, atsižvelgiant į individualius skirtumus, sudarant sąlygas dirbti savo tempu ir pagal savo jėgas.

Kuo mes ypatingi?

VAIKAI

-apsupti žaislų, pagamintų iš natūralių medžiagų, daug gamtinės medžiagos skirtos vaikų žaidimams;

-turi laiko laisvam kūrybiniam žaidimui;

-jie gali lieti akvarelę, piešti natūralaus vaško kreidelėmis, tapyti;

-lipdyti iš natūralaus vaško ir molio;

-velti vilną (sausu ir šlapiu būdu);

-siūti lėles, austi, pinti, drožinėti;

-mokosi kepti, gaminti salotas ir pan.;

-plėtoti muzikinius gebėjimus: žaisti pirštukų žaidimus ir inscenizuotus dainuojamus rato žaidimus;

-žaisti ritminius žaidimus, groti muzikos instrumentais;

-turi galimybę laisvai judėti sode, aikštelėje ir grupėje, žaisti judrius žaidimus;

-kurti stalo lėlių teatro spektaklius su marionetėmis arba specialiai tam sukurtomis lėlytėmis;

-patys kuria ir vaidina spektaklius šventėms;

-žygiai ir ekskursijos lydi vaikus ištisus metus;

-ypatingos gimtadienių popietės;

-turi galimybę bendrauti su skirtingo amžiaus draugais.

– metų ritmą išgyventi per šventes- Švento Mykolo dienas, Žibintų vakarus, „Advento sodelius“, Užgavėnių, Velykų, išleistuvių popietes.