Įstaigos veiklos plačiajam ir giluminiam  įsivertinimui atlikti  darbo grupė

Mažeikių l-d “Pasaka” plačiojo audito išvados 2019 m.