Įstaigos veiklos plačiajam ir giluminiam  įsivertinimui atlikti darbo grupė

Giluminio vidaus įstaigos įsivertinimo atasakaita 2021 m.

Mažeikių l-d “Pasaka” plačiojo įstaigos įsivertinimo ataskaita 2020 m.

Mažeikių l-d “Pasaka” plačiojo audito išvados 2019 m.