www.smm.lt  [LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija];
  http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

[LR švietimo,mokslo ir sporto ministerija, ikimokyklinis ugdymas];

   http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-priesmokyklinis-ugdymas

[LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, priešmokyklinis ugdymas];

  www.mazeikiai.lt  [Mažeikių rajono savivaldybė];
  švietimas@mazeikiai.lt  [Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius];
  http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/Vaiko_teisiu_apsauga/778

[Mažeikių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius];

  www.socmin.lt  [LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija];
  www.ppt.mazeikiai.lm.lt  [Pedagoginė psichologinė tarnyba];
http://www.sppc.lt/ [Specialiosios pedadagogikos ir psichologijos centras];
 Į pradžią  https://www.nsa.smm.lt/  [Nacionalinė švietimo agentūra];
www.ikimokyklinis.lt  [Informacinis portalas pedagogams ir tėvams];
  www.szelmeneliai.lt  [Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija];