www.smm.lt  [LR Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija];

 

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

[LR Švietimo,Mokslo ir Sporto ministerija, ikimokyklinis ugdymas];

  

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-priesmokyklinis-ugdymas

[LR Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, priešmokyklinis ugdymas];

 

www.mazeikiai.lt  [Mažeikių rajono savivaldybė];

 

švietimas@mazeikiai.lt  [Mažeikių rajono savivaldybė, švietimo skyrius];

 

http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/Vaiko_teisiu_apsauga/778

[Mažeikių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius];

 

www.socmin.lt  [LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija];

 

www.ppt.mazeikiai.lm.lt  [Pedagoginė psichologinė tarnyba];

http://www.sppc.lt/ [Specialiosios pedadagogikos ir psichologijos centras];
 

www.ipc.lt  [Švietimo informacinių technologijų centras];

 

www.upc.smm.lt  [Ugdymo plėtotės centras];

www.ikimokyklinis.lt  [Informacinis portalas pedagogams ir tėvams];

 

www.szelmeneliai.lt  [Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija];