Atmintinė: Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje.

Asta Lipskienė(sekretorė), asmuo, atsakingas už asmens duomenų apsaugos politikos vykdymą Mažeikių l.-d. „Pasaka”(patvirtinta 2018 m.  rugsėjo 6 d. direktoriaus įsakymas Nr.01-139)

Tel.  (8 433) 20 353

El.paštas sekretore66@gmail.com

Mažeikių l.-d. „Pasaka“ vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023 m.

Pranešimas apie pažeidimą (pateikimo forma pagal LRV 2018-11-14 nutarimą Nr. 1133)

 Įsakymas  Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2019 m.

Mažeikių l.-d. „Pasaka” asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m.