Vizija
Visiems prieinama, efektyviai veikianti, moderni ikimokyklinė įstaiga, plėtojanti lanksčią Valdorfo pedagogikos integraciją į vaiko harmoningos asmenybės vystymąsi ir ugdymą (si).
Misija
Užtikrinti vaikystės poreikius atliepiančią, vaiką puoselėjančią aplinką, kurioje galėtų laisvai ir harmoningai skleistis visos jo galios.