VIZIJA
Mažeikių lopšelis-darželis „Pasaka“ – besimokanti, atvira kaitai, kokybišką ikimokyklinį ugdymą teikianti įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina vaiko poreikius bei atskleidžia unikalius vaiko gebėjimus.
MISIJA
Teikti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas visiems vaikams, atsižvelgiant į prigimtines galias ir poreikius. Plėtoti Valdorfo pedagogiką. Sudaryti sąlygas veikti saugioje, socialinėje – emocinėje, fizinėje, edukacijai išplėtotoje aplinkoje, formuoti mokėjimo mokytis
pradmenis.
FILOSOFIJA
Su pagarba sutikti, su meile auginti, laisvą išlydėti ! (R. Šteineris).
VERTYBĖS
  • Bendruomenė pagrįsta pasitikėjimu ir bendradarbiavimu.
  • Pagarba.
  • Komandinis darbas.
  •  Pagalba ir palaikymas.
  •  Atsakomybė.
  •  Tobulėjimas – mokymas ir mokymasis.
  •  Kokybė viskame ką darome!