Prašymo apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmus forma.

 Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma.

 Prašymo ištrinti Įstaigos tvarkomus asmens duomenis forma.

 Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma.

 Prašymo perkelti Įstaigos tvarkomus asmenis duomenis forma.