Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” 2019-2023 m. strateginis planas

Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys ir veiklos ataskaita

Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” 2018m. veiklos plano vykdymo ataskaita

Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2017 m. veiklos planas.

Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2018 m. veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” 2019 m. veiklos planas

 2016 m. veiklos plano ataskaita

 2017 m. veiklos plano ataskaita

2018 – 2019 m.m. ugdomosios veiklos planas