Dokumentai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus Mažeikių lopšelyje-darželyje „Pasaka” :

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka” mažos vertes pirkimų tvarkos aprašas(patvirtinta 2017 m. liepos 4 d. dir.įsak.Nr.VI-92)

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka” viešųjų pirkimų metinės ataskaitos:

 2022 m.

2021 m.

2020 m.

 

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka” viešųjų pirkimų metų planai: 

2020 m.

2019 m.

 Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančios organizacijos paslaugomis(CPO)