Dokumentai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus Mažeikių lopšelyje-darželyje “Pasaka” :

Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” mažos vertes pirkimų tvarkos aprašas(patvirtinta 2017 m. liepos 4 d. dir.įsak.Nr.VI-92)

Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” viešųjų pirkimų metinės ataskaitos:

2020 m.

2019 m.

Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” viešųjų pirkimų metų planai: 

2020 m.

2019 m.

 Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančios organizacijos paslaugomis(CPO)