Ataskaita apie savivaldybės tarybos nustatytą ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinį mokestį