Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 27 d. dir.įsak. Nr.VI-147)