Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, aktyviai bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), siekdama saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Nuolat bendradarbiauja su lopšelio – darželio bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais.

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Orinta Kasperavičiūtė
2019 m.  Klaipėdos universitetas, suteiktas visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
 

Vaikų darželio sveikatos priežiūros specialistas. Kas jis? Ką veikia? Kuo gali būti naudingas?

2019 m. visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas