Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, aktyviai bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), siekdama saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Nuolat bendradarbiauja su lopšelio – darželio bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais.

 
 
 
 

Vaikų darželio sveikatos priežiūros specialistas. Kas jis? Ką veikia? Kuo gali būti naudingas?

2019 m. visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas