Vardas ir pavardė

Pozicija

Kontaktai

 Vadovai

Zita Siliūnienė Direktorė direktore.pasaka@gmail.com

pasaka66@gmail.com

8-443 20352,mob. tel. 868319245

Alina Petravičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui pasaka66@gmail.com

8-443 20352,

mob. tel. 868319245

Pedagogai

Diana Varapnickienė Meninio ugdymo mokytoja muzika.pasakoje@gmail.com
Aušra Judkuvienė Logopedė logopasaka@gmail.com
Lilija Ašmontienė Logopedė  lilijaasmontiene@gmail.com
Gedvyga Petrauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) mob. 861138141
Regina Dapkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) reginadapkiene1963@gmail.com
Rasa Saltonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) rasasalt@gmail.com

grupės mob.tel. 862782613

Ina Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) naisyte@gmail.com
Asta Žukauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) priesmokyklinukas11@gmail.com
Irena Ruibienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) priesmokyklinukas11@gmail.com
Muditė Rimgailienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) mob. 868159523
Danutė Pukinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) dppukiene5@gmail.com
Džiuljeta Jonauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) DZIULIJAKAN@gmail.com
Rima Rimienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) rrimiene@gmail.com
Asta Končienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) konciene.asta@gmail.com

grupės mob.tel. 862782613

Dainora Šakinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) dainorasakiniene@gmail.com

grupės mob.tel. 868329432

Algertina Surginienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) mob. tel.861484491
Stasė Pučkorienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) stase.puck@gmail.com

grupės mob.tel. 868329432

Reda Zibertienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) zibertiene@gmail.com
Daiva Ligeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) 861452241
Vida Gelžinienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) priesmokyklinukas12@gmail.com
Jolanta Prialgauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) jolanta.prialgauskiene5@gmail.com
 Vilma Kurkova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  pretkelyte13@gmail.com
Jolanta Baltutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  jolantabaltutiene@gmail.com
Aurelija Monkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) monkevicieneaura@gmail.com
 Irena Daukšienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) irena.dauksiene61@gmail.com
Edita Žakienė Socialinis pedagogas e.zakiene@gmail.com

Kiti darbuotojai

Monika Korkienė Ūkvedė, sandėlininkė monika.pasaka@gmail.com

8-443 20352,

mob. tel. 868319245

Kristina Stroputė Buhalterė ldpasaka.buhalterija@gmail.com

8-443 20353,

mob. tel. 868319245

Virginija Niunevienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė slaugytojapasaka@gmail.com

8-443 20353,

mob. tel. 868319245

Asta Lipskienė Sekretorė archyvarė pasaka66@gmail.com

8-443 20352,

mob. tel. 868319245

Ilona Liekė Auklėtojos padėjėja
Diana Strikauskaitė Auklėtojos padėjėja
Jolanta Šiaulienė Auklėtojos padėjėja
Regina Klikovienė Auklėtojos padėjėja
Dalia Sovienė Auklėtojos padėjėja
Rima Barauskė Auklėtojos padėjėja
Danguolė Dapšauskienė Auklėtojos padėjėja
Lina Martinkienė Auklėtojos padėjėja
Laima Rimkutė Auklėtojos padėjėja
Aušra Kontenienė Mokytojo(auklėtojos) padėjėja
Jadvyga Stonienė Auklėtojos padejėja
Virginija Jakienė Skalbėja
Jolanta Golecienė Auklėtojos padėjėja
Algina Petrauskienė Auklėtojos padėjėja
Eugenija Kazakauskienė Auklėtojos padėjėja
Onutė Martinkienė Virėja
Zinaida Murauskienė Virėja
Dalia Končiuvienė Virėja
Nijolė Kozlovienė Valytoja
Adelija Naliotova Naktinis sargas
Bronislava Čejauskienė Naktinis sargas
Lina Plynienė Kiemsargė
Ina Gedvilienė Kiemsargė
Viktoras Dapšauskas Elektrikas
Algimantas Jotka Pagalbinis darbininkas
Bronislovas Norkus Pagalbinis darbininkas