2021 m. Gegužė

2021 m. gegužės 3 d. 13.00 val. Mažeikių švietimo centras. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Emocinė inteligencija ir sėkmė – vadovų emocinio intelekto lavinimo mokymai“. I ciklas, „Emocinis intelektas. Šiuolaikinis valdymo instrumentas“.

Pirmas susitikimas – Vadovo emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos. Veda lektorė, konsultantė ir emocinio intelekto lavinimo trenerė Nomeda Marazienė.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.

2021 m. gegužės 18 d. Praktinė konsultacija ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktikos gerinimas skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“. Veda švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausia specialistė Nijolė Zakalskienė, lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė.

2021 m. gegužės 20 d. Mokymai. Lyderystės laboratorija. Darbuotojų motyvacija ir motyvavimas. Ketvirtasis susitikimas nuotoliniu būdu. Veda Dr. Alisa Miniotaitė

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė.

2021 m. gegužės 24 d. 13.00 val. Mažeikių švietimo centras. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Emocinė inteligencija ir sėkmė – vadovų emocinio intelekto lavinimo mokymai“. I ciklas „Emocinis intelektas. Šiuolaikinis valdymo instrumentas“.

Antras susitikimas „Vadovo empatija tvariam ir kokybiškam ryšiui su komanda“. Veda lektorė, konsultantė ir emocinio intelekto lavinimo trenerė Nomeda Marazienė.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.

2021 m. gegužės 25 d. Visų švietimo įstaigų vadovų pasitarimas:

  •           Situacija švietimo įstaigose dėl COVID-19 pandemijos.
  •          Dėl pasiruošimo naujiems mokslo metams.
  •           Naujų teisės aktų pristatymas.
  •          Kiti klausimai.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.

2021 m. Balandis

2021 m. balandžio 1 d. 18°° val.  Diskusija su advokatu „Darbo kodekso komentaras – tai, kas liko paslėpta tarp eilučių“. (online renginys) pranešėjas Dr. Vilius Mačiulaitis

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė

2021 m. balandžio 20 d. 13°° val. Mokymai. Lyderystės laboratorija. Delegavimas ir grįžtamasis ryšys. Trečias susitikimas nuotoliniu būdu. Veda Dr. Alisa Miniotaitė

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė.

2021 m. balandžio 27 d. 10°° val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas:

  • dėl darželių darbo vasaros laikotarpiu;
  • dėl priešmokyklinio ugdymo situacijos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.

2021 m. Kovas

2021 m. kovo 9 d. 13°°val. Virtualioji konferencija “Mūsųdarželis”. Supažindinimas su STEAM darbo grupės veikla, žinių ir naujovių pasidalijimas iš mokymų “Mokymasis eksperimentuojant – STEAM kūrybinės dirbtuvės”.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė.

2021 m. kovo 18 d. 13°°val. Mokymai. Lyderystės laboratorija. Darbuotojų veiklos vertinimas ir metinis pokalbis – kaip ir kam pasiruošti. Antrasis susitikimas nuotoliniu būdu.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė.

2021 m. kovo 23 d. 14°° val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasiruošimo 2021/2022 m.m. Ugdymo proceso COVID sąlygomis apžvalga.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.

2021 m. kovo 30 d. 13°°val. Mokymai. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Pažangi vadybinė praktika ir pedagoginės inovacijos darželyje“. V modulio gerosios patirties renginys – inovacijų įgyvendinimo realijos Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.

2021 m. kovo 31 d. Mokymai. Baigiamasis gerosios patirties renginys-virtualios fotografijos. VI modulis „Matematika – ne tik skaičiai…“.

Dalyvauja direktorė Zita Siliūnienė.