Direktorės Alvinijos Sušinskienės darbotvarkė

Diena Laikas Pagrindinės veiklos
 

 

 

I,IV

8.30-9.00 val. Pasitarimas su administracija
9.00-10.00 val. Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas, įsakymų leidimas ir vykdymo kontrolė)
10.00-12.00 val. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra
12.45-16.00 val. Darbas su dokumentais
16.00-17.00 val. Interesantų priėmimas
   
 

 

 

 

 

II,III

8.30-9.00 val. Pasitarimas su administracija
9.00-10.00 val. Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas, įsakymų leidimas ir vykdymo kontrolė)
10.00-12.00 val. Įstaigos materialinių, finansinių ir kitų išteklių poreikio analizė, ūkinės veiklos klausimų aptarimas, dokumentų nagrinėjimas
12.45-15.00 val. Posėdžiai, pasitarimai darbo grupėse, su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais
15.00-16.00 val. Darbas su dokumentais
16.00-17.00 val. Interesantų priėmimas
 

 

 

V

   
8.00-9.00 val. Pasitarimas su administracija
9.00-10.00 val. Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 val. Lopšelio-darželio veiklos priežiūra
12.45-15.45 val. Darbas su dokumentais
   

 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Alinos Petravičienės darbotvarkė

Diena Laikas Pagrindinės veiklos
 

 

 

I-IV

8.30-9.00 val. Administracijos pasitarimas
9.00-12.00 val. Ugdymo proceso stebėsena, pokalbiai su mokytojais, dokumentacijos tvarkymas
12.45-15.00 val. Posėdžiai, pasitarimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptariant ugdymo kokybės tobulinimo ir ugdymosi proceso organizavimo klausimus
15.00-17.00 val. Konsultacijos mokytojams, tėvams, einamieji darbai
   
 

 

 

 

 

V

8.30-9.00 val. Administracijos pasitarimas
9.00-12.00 val. Ugdymo proceso stebėsena, pokalbiai su mokytojais, dokumentacijos tvarkymas
12.45-15.00 val. Pasitarimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptariant ugdymo kokybės tobulinimo ir ugdymosi proceso organizavimo klausimus
15.00-15.45 val. Konsultacijos mokytojams, tėvams, einamieji darbai
   

 PASTABA: Darbotvarkės gali keistis