MUMS SVARBU: pažinti vaiką natūralaus ir atviro bendradarbiavimo dėka.Ugdomąją veiklą sieti su tradicinių vertybių puoselėjimu, nepamirštant Žemaitijos regiono švenčių ir papročių, įtraukiant tėvus į grupės veiklas.

GRUPĖJE DIRBA:
REGINA DAPKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja (auklėtoja)
VILMA KURKOVA 
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija –  mokytoja (auklėtoja)
ILONA LIEKĖ
Mokytojo (auklėtojo) padėjėja