MUMS SVARBU: pažinti vaiką natūralaus ir atviro bendradarbiavimo dėka.Ugdomąją veiklą sieti su tradicinių vertybių puoselėjimu, nepamirštant Žemaitijos regiono švenčių ir papročių, įtraukiant tėvus į grupės veiklas.

GRUPĖJE DIRBA :

REGINA DAPKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja

VILMA KURKOVA 

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija – mokytoja

IRENA SIDABRIENĖ

Mokytojo  padėjėja ugdymui

ILONA LIEKĖ

Mokytojo(auklėtojo)  padėjėja