MUMS SVARBU:

  • Pažinti vaiką natūralaus ir atviro bendravimo ir bendradarbiavimo dėka, puoselėjant pasirinkimo laisvę, skatinant iniciatyvumą, mokantis įsiklausyti į save ir kitus.
  • Ugdomąją veiklą sieti su tautos tradicinių vertybių puoselėjimu: žaidžiant žaidimus, meninės veiklos metu, šokant lietuvių liaudies ratelius, dirbant įvairius rankdarbius, pasivaikščiojimų metu pagyvinti vaikų veiklą vienu kitu žemaitišku žodžiu, pajuokavimu, mįsle ar patarle, padainuoti mūsų kraštui būdingų liaudies dainų, klausytis legendų, pasakų.
  • Grupės aplinką išlaikyti estetišką, jaukią, funkcionalią, nuolat turtinant įvairiausiais senoviniais daiktais, kurie byloja apie senelių ir prosenelių gyvenimą, jų kasdienybės ritmą, švenčių apeigas ir ritualus. Tokia aplinka skatina vaikus pažinti, veikti, ieškoti, kurti, duoda impulsą atsiskleisti vaikų gabumams.
  • Padėti vaikams atrasti gamtos ir liaudies išminties neatsiejamą ryšį, ugdyti norą tapti šio ryšio dalimi ir pinti savo – autentiškumo vertybių juostą: kalendorinių švenčių šventimas, amatų puoselėjimas ir perėmimas, išmintingas santykis su gamta.
  • Skatinti tėvelius ir senelius įsilieti į grupės gyvenimą tiek kasdienėje veikloje, tiek švenčių, projektų, akcijų metu, o taip pat kuriant grupės aplinką, papildant tautosakos kraitelę, sąveikaujant vaikų pasiekimų srityje.
GRUPĖJE DIRBA:
REGINA DAPKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja (auklėtoja)
VILMA KURKOVA 
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija –  mokytoja (auklėtoja)
ILONA LIEKĖ
Mokytojo (auklėtojo) padėjėja