Mes maži vaikeliai

Mus nedideli žingsneliai

Balseliai lyg varpeliai

Liejas į skambią dainelę.

Šen mergytės,

Šen berniukai

Susitikę mes kartu,

Daug nuveiksime darbų.

Minsim „ryto ratą“,

Gersime arbatą,

Ausim audeklus dainų,

Verpsim pasakas linų.

Ugdymo turinį plėtojame artima mums, Žemaitijos regiono etnokultūra, stabtelėdami ties svarbiausiomis nuo senų senovės lietuvių pažymėtomis šventėmis, prisimindami jų tradicijas ir papročius. Manoma, kad vaikai pirmąsias etnines žinias ir tautiškumo pajautimą gali įgyti nuo mažų dienų. Mokydamiesi įvairių liaudies žaidimų vaikai susipažįsta su papročiais, tradicijomis, lavina kalbą, orientaciją, vikrumą, mokosi ritmiškai judėti, emocionaliai bendrauti mimika ir gestais.

GRUPĖJE DIRBA:
INA RAMANAUSKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – mokytoja(auklėtoja) metodininkė
ALGERTINA SURGINIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja(auklėtoja)
REGINA KLIKOVIENĖ
Mokytojo (auklėtojo) padėjėja