Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė” (Vladimir Megre).

Mūsų grupės vaikai ugdomi pagal įstaigos programą – ,, Vaikystės takeliu’’, taikomi Valdorfo pedagogikos elementai.

Mūsų grupė;
– Mažytė šeima, kurioje gyvena 3-4 m. amžiaus vaikai.
– Tai namai, kuriuose vyrauja saugi, jauki, kūrybiška aplinka vaikui, kurioje jis gali visapusiškai tobulėti, augti, atskleisti savo stipriasias puses, o svarbiausia – patirti gyvenimo ir vaikystės džiaugsmą, mėgautis bendravimu su bendraamžiais.
– Vieta, kur gyvena pasakos ir vyksta maži stebuklai.
– Kur niekas neskubina greičiau užaugti, kur esi priimamas, koks esi.
Kur viskas natūralu ir tikra – tikrai VAIKYSTEI…

Auklėtojos;
– Su didele meile, kantrybe, geru pavyzdžiu veda vaikus pasaulio pažinimo taku.
– Nori, kad vaikai augtų kūrybingi, aktyvūs ir laimingi ,, Viskas, kas daroma, daroma vaikų labui’’.
– Mano, kad kūrybingi pedagogai – kūrybiški vaikai, o kiekvienas vaikas – vienintelis ir nepakartojamas…

Mūsų siekiai;
– Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui tapti aktyvia kūrybinga asmenybe, tenkinti -visapusiško ugdymo (si) poreikius.
– Ugdyti savarankiškumą, meninius gebėjimus.
– Lavinti vaiko vaizduotę, kalbą, kūrybiškumą.
– Gerinti bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti.
– Daugiau laiko praleisti lauke, bet kokiomis oro sąlygomis.

Didelis dėmesys skiriamas pasakoms, jų sekimui, vaidinimui. Pasakos puikus vaikų ugdymo būdas, jos nuramina, paruošia vaikus gyvenimui, supažindina su pasaulio tikrove, formuoja vaiko asmenybę, ugdo dvasinį pasaulį, gebėjimą suvokti estetines vertybes, suteikia tikėjimą, kad gėris nugali blogį, lavina kalbą, atmintį. Pasakos yra vienas linksmiausių būdų mokytis, suteikia daug džiaugsmo, yra puikus laiko kartu leidimo būdas.

GRUPĖJE DIRBA:
DŽIULJETA JONAUSKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis
Kvalifikacinė kategorija -vyresnioji mokytoja (auklėtoja)
Įgijusi Tarptautinį Valdorfo pedagogikos sertifikatą.
DANUTĖ PUKINSKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja (auklėtoja)
AGATA MIŽIGURSKAJA
Mokytojų (auklėtojų) padejėja
LINA MARTINKIENĖ
Mokytojo (auklėtojo) padėjėja