Grupėje – žaidžiame, mokomės ir augame kartu – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padedame vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, kūrybiškumo, artimiausios gyvenamosios aplinkos pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Mums svarbu:

  • patirtinis ugdymasis: vaiko ir pedagogo, vaiko ir vaiko, vaiko ir aplinkos sąveikos rezultatas. Vaikai įsitraukia į savo sumanytą ar pedagogo inicijuotą veiklą, pastarasis juos stebi, su jais bendrauja, reaguoja į kuriamą žaidimo ar kitos veiklos situaciją.
  • ugdymo personalizavimas: ugdymas pritaikomas kiekvienam vaikui pagal jo patirtį, poreikius, galimybes. Išsiaiškinami vaiko pasiekimai, jo mokymosi stilius, polinkiai, gabumai ir sukuriama aplinka, kurioje yra priemonių, atitinkančių jo individualius poreikius, interesus.
  • vaiko savarankiškumas: vaikas pats ieško informacijos, klausia, aiškinasi priežastis, samprotauja, įvairiai panaudoja turimas žinias, kuria giliau suprasdamas aplinkos reiškinius, mokydamasis mąstyti, poreikį daugiau sužinoti, pažinti.
  • tolerantiškumas, bendruomeniškumas: skatinamas veikimas kartu, socialinis jautrumas. Diegiami geranoriškų santykių su bendraamžiais pagrindai, įvedant paprastas grupės elgesio normas.

GRUPĖJE DIRBA :

AURELIJA MONKEVIČIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija – mokytoja

VILMA KURKOVA

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija –  mokytoja

LINA MARTINKIENĖ

Mokytojo (auklėtojo) padėjėja