Iš tikrųjų ne tėvai ir pedagogai ugdo vaiką, bet pats vaikas ugdo save, naudodamasis įspūdžiais ir patirtimi, kurią įgyja per tėvus ir pedagogus. Tėvai ir pedagogai sukuria ugdymo aplinką, kaip prielaidą jo valios veiklai, tačiau vaikas pats renkasi, ką jis įsisavins, su kuo aktyviai dirbs. Kuo laisviau vaikas gali veikti pamėgdžiodamas, kuo prasmingesni ir kūrybiškesni jo stebimi ir pamėgdžiojami veiksmai, tuo įvairesni bus jo gebėjimai vėliau. /R.Šteineris/

UGDYMAS ORIENTUOTAS Į NATŪRALIĄ VAIKO RAIDĄ, ŠIO AMŽIAUS TARPSNIO YPATUMUS:

  • Aplinka ir ugdymas leidžia vaikams pajusti, kad “pasaulis yra geras” ir jis čia gali jaustis ypač saugus, pripažintas ir mylimas.
  • Tenkinamas vaiko noras veikti įdomiai, prasmingai ir natūraliai (tai turi įtakos jo valios formavimuisi).
  • Skatinamas vaiko judėjimas, atsižvelgiant į individualų poreikį (gebėjimas judėti turi lemiamos reikšmės kalbos ir pažintinių gebėjimų vystymuisi).
  • Vaikams sudaroma galimybė pažinti ir savo pojūčiais patirti realų pasaulį, sužinoti paprasčiausius gamtos dėsnius, nuolat patiriant atradimo džiaugsmą.
  • Grupė artima namų aplinkai. Ji kūriama iš natūralių medžiagų, o vaiko buvimas čia apgaubiamas ritmo ir tvarkos pagrindu.
GRUPĖJE DIRBA:
ASTA KONČIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – mokytoja(auklėtoja) metodininkė
Įgijusi Tarptautinį Valdorfo pedagogikos sertifikatą.
RASA SALTONIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji mokytoja( auklėtoja)
Įgijusi Tarptautinį Valdorfo pedagogikos sertifikatą.
DALIA SOVIENĖ
Mokytojo (auklėtojo) padėjėja