Priešmokyklinės grupės ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

Lankydamas priešmokyklinio ugdymo grupę šešiametis:

  • Mokosi bendrauti su bendraamžiais, jaučiasi lygiaverčiu grupės nariu kartu su kitais atlikdamas bendrus darbus, projektus.
  • Įgunda džiaugtis pažinimo procesu ir stengiasi būti aktyvus ugdomojoje veikloje.
  • Stiprina pasitikėjimą savo jėgomis žaisdamas, pažindamas, kurdamas.
  • Būna saugioje, palaikančioje ir skatinančioje aplinkoje.
GRUPĖJE DIRBA:
IRENA RUIBIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija -mokytoja(auklėtoja) metodininkė
ASTA ŽUKAUSKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija -mokytoja (auklėtoja) metodininkė
RIMA BARAUSKĖ
 Mokytojų (auklėtojų) padėjėja