Priešmokyklinės grupės ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.
        Lankydamas priešmokyklinio ugdymo grupę šešiametis:
  • Mokosi bendrauti su bendraamžiais, jaučiasi lygiaverčiu grupės nariu kartu su kitais atlikdamas bendrus darbus, projektus.
  • Įgunda džiaugtis pažinimo procesu ir stengiasi būti aktyvus ugdomojoje veikloje.
  • Stiprina pasitikėjimą savo jėgomis žaisdamas, pažindamas, kurdamas.
  • Būna saugioje, palaikančioje ir skatinančioje aplinkoje.
        Grupė turi savo tradicijas, aktyviai dalyvauja gamtosauginėje veikloje, didelį dėmesį skiria sveikatos ir saugios gyvensenos formavimui, dalyvauja įvairiose programose:
  • Tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje.
  • Prevencinėje programoje ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija”.
MES VAIKUČIAI, MES GUDRUČIAI-ESAME JAU NEMAŽUČIAI,
MES DARŽELY JAU SENIAI-ŽAIDŽIAM, PIEŠIAME GRAŽIAI.
JEI UŽSUKSITE PAS MUS-PAMATYSIT GUDRUČIUS:
SUMANIUS, PROTINGUS, DRAUGIŠKUS IR IŠRADINGUS.
GRUPĖJE DIRBA:
IRENA RUIBIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija -mokytoja(auklėtoja) metodininkė
ASTA ŽUKAUSKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
Kvalifikacinė kategorija -mokytoja (auklėtoja) metodininkė
RIMA BARAUSKĖ
 Mokytojų (auklėtojų) padėjėja