Priešmokyklinės grupės ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

Lankydamas priešmokyklinio ugdymo grupę šešiametis:

  • Mokosi bendrauti su bendraamžiais, jaučiasi lygiaverčiu grupės nariu kartu su kitais atlikdamas bendrus darbus, projektus.
  • Įgunda džiaugtis pažinimo procesu ir stengiasi būti aktyvus ugdomojoje veikloje.
  • Stiprina pasitikėjimą savo jėgomis žaisdamas, pažindamas, kurdamas.
  • Būna saugioje, palaikančioje ir skatinančioje aplinkoje.

GRUPĖJE DIRBA :

IRENA RUIBIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija – mokytoja  metodininkė

ASTA ŽUKAUSKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija –  mokytoja  metodininkė

IRENA JANULIENĖ

Mokytojo padėjėja ugdymui

RIMA BARAUSKĖ

Mokytojo  padėjėja