Psichologo  pagalbos tikslas:
1. Stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir emocinę bei psichinę sveikatą. Padėti vaikams ugdytis emocinį atsparumą, atstatyti dvasinę darną, gebėjimą tyrinėti, ugdytis ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene bei juos konsultuoti.
2. Prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios emociniam ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą.
3. Šviesti psichologinėmis temomis ir stiprinti darželio bendruomenę organizuojant emocinę pusiausvyrą atstatančias veiklas.
4. Ugdyti vaikų emocinį intelektą bei socialinius įgūdžius, pasitelkiant sąmoningo dėmesingumo, žaismingus, kūrybiškus būdus, meno, smėlio, molio, žaidimų ir šeimos terapijos būdus,  įgalinant vaiką įveikti emocijų ir elgesio sunkumus, padėti jam pasiekti emocinės ir socialinės raidos uždavinius bei ugdytis jo galias atitinkantį savarankiškumą atpažinti, priimti ir suprasti savo emocijas, įveikti baimes, atstatyti emocinę pusiausvyrą, empatiškai bendrauti.
Psichologo asistentė  Vilma Jurkutė -Nvachukvu
Vytauto Didžiojo universitetas/ Psichologijos bakalauras
Darželio psichologo asistento darbo laikas:
Pirmadienis 15:30-17.30
Antradienis. 8:00-11:00, 13:00-17:00