Logopedinė pagalba – tai pratybos, kurių metu siekiama įveikti kalbos sutrikimus bei lavinami vaiko kalbiniai gebėjimai. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis.  Logopedė dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taikant specialius darbo būdus bei metodus. Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami erdvės, regimieji ir kiti suvokimai. Užsiėmimų metu naudojami įvairūs paveikslėliai, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir kitos logopedės pagamintos priemonės. Siekiama, kad pratybos būtų kūrybingos ir smagios. Darbo rezultatų tenka laukti gana ilgai, bet pagalba visada efektyvesnė, jei yra tėvų ir logopedo bendradarbiavimas.

Logopedė-metodininkė Aušra Judkuvienė

Šiaulių universitetas

2013 m. suteiktas specialiosios pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis

                                             

                                       

                                         

                                          

Vyresnioji logopedė Rasa Čipkienė

Šiaulių universitetas

2008 m.  suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija

Darbo laikas 2019-2020 m.m.

Savaitės

 diena

Aušra Judkuvienė

Rasa Čipkienė

Pirmadienis

7.30-11.54

7.30-12.30

Antradienis

7.30-11.54

15.00-17.00

Trečiadienis

7.30-11.54

7.30-12.30

Ketvirtadienis

7.30-11.54

7.30-12.30

Penktadienis

7.30-11.54

Aušra Judkuvienė  tėvus konsultuoja: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais,penktadieniais  nuo 13.00 iki 14.00