Logopedinė pagalba – tai pratybos, kurių metu siekiama įveikti kalbos sutrikimus bei lavinami vaiko kalbiniai gebėjimai. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis.  Logopedė dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taikant specialius darbo būdus bei metodus. Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami erdvės, regimieji ir kiti suvokimai. Užsiėmimų metu naudojami įvairūs paveikslėliai, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir kitos logopedės pagamintos priemonės. Siekiama, kad pratybos būtų kūrybingos ir smagios. Darbo rezultatų tenka laukti gana ilgai, bet pagalba visada efektyvesnė, jei yra tėvų ir logopedo bendradarbiavimas.

Logopedė Aušra Judkuvienė

Šiaulių universitetas

2013 m. suteiktas specialiosios pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis

Darbo laikas

2018-2019m.m.

Savaitės

 diena

Aušra Judkuvienė

Pirmadienis

12.00-18.00

Antradienis

7.30-18.00

Trečiadienis

7.30-13.00

Ketvirtadienis

9.00-18.00

Penktadienis

7.30-18.00

Aušra Judkuvienė  tėvus konsultuoja: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais,penktadieniais  nuo 13.00 iki 14.00