Draugaukime
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Gamtosauginė mokykla
Gamtosauginė mokykla

Muzika ir kalba – glaudžiai susiję ugdymo(si) komponentai. Muzika kaip veiksnys padeda vaikams
kalbėti, išreikšti jausmus. Kalba – padeda vaikams klausytis, dainuoti, improvizuoti. Kad vaikas
išsiugdytų šiuos gebėjimus, svarbu sukurti tinkamą aplinką ir surasti priemones, metodus šiems
gebėjimams vystytis. STEAM kaip įrankis yra vienas perspektyviausių būdų teigiamai paveikti
vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, įtraukų, prasmingą ugdymą(si). Išbandydami STEAM
metodus, išmaniąsias technologijas, žaisdami, atrasdami ir bandydami, klausydami ir diskutuodami,
projekto „DO RE MI – kalba muzikos garsai“ metu ugdosi vaikų praktinis patyrimas, orientuotas į
kalbos ir muzikos gebėjimų integralumo ir dermės vystymąsi. Projektinės veiklos yra
įgyvendinamos bendradarbiaujant vaikams, logopedui ir muzikos mokytojai. Bendradarbiavimas,
kaip pedagoginės pagalbos teikimo kokybės gerinimo priemonė, skatina vaikų ir pedagogų aktyvų
bei prasmingą ugdymąsi kūrybinėje – praktinėje veikloje, plėtojant patirtį. Projekto tikslas –
bendradarbiaujant logopedui ir muzikos mokytojai padėti vaikams ugdytis muzikinius ir kalbinius
gebėjimus, plėtojant patirtinio ugdymosi ir žaismės metodą.
Mažeikių lopšelio – darželio ,,Pasaka“ ugdytiniai, kartu su logopede Giedre Šarke ir meninio
ugdymo mokytoja Diana Varapnickiene dalyvauja eTwinning projekte „Do re mi – kalba muzikos
garsai“.