Ugdymo įgyvendinimas leidžia kiekvienam pedagogui neskaidyti visuminio vaiko pasaulio vaizdo į atskirus gabaliukus. Ši idėja taip pat labai glaudžiai persipina su Valdorfo pedagogikos idėja, jog vaiko ugdymas(is) visuminis, pasikliaujantis individualia vaiko raida bei amžiaus tarpsnių ypatumais. Tokiame modelyje ypač daug svarbos tenka vaiko pažinimui, jo stebėjimui, ugdymo individualizavimui, remiamasi vaiko patirtimi ir poreikiais.
Ugdytojui paliekama galimybė rinktis ugdymo metodą, turinį (temų, problemų, užduočių konkretizavimą) – atsižvelgiant į savo grupės „veidą“, vaikų išgales, jų norus, interesus. ( Žr. lenteles: Nr.1, Nr.2, Nr.3) Spauskite čia