Ritmas vaiko gyvenime yra labai svarbus. Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų pusiausvyrą. Darželio diena tik tada yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, minutės, vaikai atsipalaiduoja nuo streso, gali ramiai kurti, veikti, žaisti.

DIENOS RITMAS

7:30 – 8:45 Rytinis priėmimas, žaidimai
8:45– 9:00 Pusryčiai
9:00 – 9:15 Žaidimai,pasiruošimas veiklai
9:15 – 11:15 Ugdomoji veikla grupėje,salėje
11:15 – 12:15 Pasivaikščiojimas ir žaidimai lauke
12:15 – 13:00 Pasiruošimas pietums, pietūs
13:00 – 15:00 Pietų miegas
15:00 – 15:30 Kėlimasis
15:30 – 16:30 Veikla grupėje, žaidimai
16:30 – 16:50 Vakarienė
16:50 – 18:00 Žaidimai, ėjimas namo

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ LAIKAS

(Užsiėmimai salėje, specialistų pagalba ir kita)

PIRMADIENIS

Logopedo užsiėmimai

ANTRADIENIS

1020 – 1045 Meninis ugdymas

TREČIADIENIS

Logopedo užsiėmimai

1555 – 1620 Sportiniai užsiėmimai

KETVIRTADIENIS

1050 – 1115 Meninis ugdymas

PENKTADIENIS

 930 – 1000 “Zipio draugai” užsiėmimas

1045 – 1105  Sportiniai užsiėmimai