Ritmas vaiko gyvenime yra labai svarbus. Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų pusiausvyrą. Darželio diena tik tada yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, minutės, vaikai atsipalaiduoja nuo streso, gali ramiai kurti, veikti, žaisti.

DIENOS RITMAS

7:30 – 8:40 Rytinis priėmimas, žaidimai
8:40 – 9:00 Pusryčiai
9:00 – 9:30 Savarankiška vaikų veikla
9:30 – 11:00 Ugdomoji veikla grupėje, salėje
11:15 – 12:15 Pasivaikščiojimas ir žaidimai lauke
12:30 – 13:00 Pietūs, pasiruošimas pietų miegui
13:00 – 15:00 Pietų miegas
15:00 – 15:30 Kėlimasis
15:30 – 16:30 Veikla grupėje, žaidimai
16:30 – 16:50 Vakarienė
16:50 – 18:00 Žaidimai, ėjimas namo

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ LAIKAS

(Užsiėmimai salėje, specialistų pagalba ir kita)

PIRMADIENIS

Logopedo užsiėmimai

1555 – 1620  Sportiniai užsiėmimai

ANTRADIENIS

1050 – 1115  Meninis ugdymas

TREČIADIENIS

Logopedo užsiėmimai

KETVIRTADIENIS

1020 – 1045  Meninis ugdymas

PENKTADIENIS

930 – 1000 “Zipio draugai” užsiėmimas

1015 – 1045   Sportiniai užsiėmimai