SKELBIMAI APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

 

Nr.

 Skelbimo data  Pirkimo objektas  Prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ  Pirkimo būdas Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas ir (ar) perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas

 1

 2016-01-04  Bulvės, daržovės ir vaisiai 03200000-3  Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS  VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.
Taisyklių 24. str. 

2

2016-03-01 Higieninio popieriaus pirkimas 33760000-5 Atviras konkursas  perkama iš CPO IS katalogo  VPĮ 2 str.15 d. 1.p., 92 str. 3 d. 4. p., 15 str.
Taisyklių 15. str., 18. str.

3

 2016-03-14  Valikliai ir poliravimo priemonės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms 39800000-0

19640000-4

 Atviras konkursas  perkama iš CPO IS katalogo VPĮ 2 str.15 d. 1.p., 92 str. 3 d. 4. p., 15 str.
Taisyklių 15. str., 18. str.

4

 2016-03-21  Biuro popierius 30197630-1  Atviras konkursas  perkama iš CPO IS katalogo  VPĮ 2 str.15 d. 1.p., 92 str. 3 d. 4. p., 15 str.
Taisyklių 15. str., 18. str.

 5

 2016-05-02  Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai

 

 15100000-9  Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS   VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.
Taisyklių 24. str.

6

 2016-08-10  Pieno produktai ir įvairūs pieno produktai 15500000-3 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS  VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.
Taisyklių 24. str.

7

 2016-08-16  Higieninio popieriaus pirkimas 33760000-5 Atviras konkursas  perkama iš CPO IS katalogo  VPĮ 2 str.15 d. 1.p., 92 str. 3 d. 4. p., 15 str.

Taisyklių 15. str.

8

 2016-08-16  Valikliai ir poliravimo priemonės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms 39800000-0

19640000-4

Atviras konkursas  perkama iš CPO IS katalogo  VPĮ 2 str.15 d. 1.p., 92 str. 3 d. 4. p., 15 str.

Taisyklių 15. str.

9

2016-09-23 Duonos ir pyrago gaminiai 15810000-9 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.
Taisyklių 24. str.

10

2016-10-28 Įvairūs produktai ir augalinis aliejus. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (perdirbti).  Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. Sušaldytos žuvies pirkimas 15800000-6

15411100-3

15300000-1

15600000-4

15221000-3

 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas. Pirk.imas atliekamas per CVP IS  VPĮ 2 str.15 d., 92 str.

3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24. str.

11

2016-11-07 Bulvės, daržovės ir vaisiai 03200000-3 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS   VPĮ 2 str.15 d., 92 str.

3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24. str.

 

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KVIETIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Nr.

Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties kaina

eurais

Laimėjusio dalyvio sutartis Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis

 1

 2016-01-12  Bulvės, daržovės ir vaisiai  6210,45  UAB „Banalita“  Vienintelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime

 

2  2016-03-07  Higieninio popieriaus pirkimas  171,23  UAB „Koslita“  Pasiūlyta mažiausia kaina
3  2016-03-18  Valikliai ir poliravimo priemonės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms  186,56  UAB „Koslita“  Pasiūlyta mažiausia kaina
4  2016-03-29  Biuro popierius  122,21  UAB „Officeday“  Pasiūlyta mažiausia kaina
5  2016-05-10  Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai  15654,80  ŽŪB „Delikatesas“  Vienintelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime
6 2016-08-19 Pieno produktai ir įvairūs pieno produktai 19081,72 AB „Pieno žvaigždės“  Vienintelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime
7 2016-08-24 Higieninio popieriaus pirkimas 214,53  UAB „Koslita“ Pasiūlyta mažiausia kaina
8 2016-08-24 Valikliai ir poliravimo priemonės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms 247,52  UAB „Koslita“ Pasiūlyta mažiausia kaina
9 2016-10-03 Duonos ir pyrago gaminiai 8103,37 UAB „Mažeikių duona“ Vninietelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime
10 2016-11-08 Įvairūs produktai ir augalinis aliejus. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (perdirbti).  Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. Sušaldytos žuvies pirkimas 13962,96 UAB „Gapijus“ Vninietelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime
11

 

2016-11-15 Bulvės, daržovės ir vaisia 7963,56 UAB „Banalita“  Vienintelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

 

Nr.

Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties  kaina eurais Tiekėjas su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis

 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

 1

 2016-01-12  Bulvės, daržovės ir vaisiai  6210,45  UAB „Banalita“

 

 _______
 2  2016-03-07  Higieninio popieriaus pirkimas  171,23  UAB „Koslita“

  _______

3  2016-03-18  Valikliai ir poliravimo priemonės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms 186,56  UAB „Koslita“   _______
4  2016-03-29

 

 Biuro popierius  122,21  UAB „Officeday“   _______
 5  2016-05-20  Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai

 

 15654,80  ŽŪB “Delikatesas”    _______
6 2016-09-01 Pieno produktai ir įvairūs pieno produktai 19081,72 AB „Pieno žvaigždės“   _______
7 2016-08-24 Higieninio popieriaus pirkimas 214,53  UAB „Koslita“   _______
8 2016-08-24  Valikliai ir poliravimo priemonės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms 247,52  UAB „Koslita“   _______
9

 

2016-10-20 Duonos ir pyrago gaminiai 8103,37 UAB „Mažeikių duona“  _______
10 2016-11-09  

Įvairūs produktai ir augalinis aliejus. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (perdirbti).  Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. Sušaldytos žuvies pirkimas

 

13962,96  UAB „Gapijus“
11 2016-11-16

 

Bulvės, daržovės ir vaisiai 7963,56  UAB „Banalita“  _______