SKELBIMAI APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

 

Nr.

 Skelbimo data  Pirkimo objektas  Prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ  Pirkimo būdas Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas ir (ar) perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas

1.

2015-02-24  Bulvės, daržovės ir vaisiai 03200000-3  Supaprastintas mažos vertės  neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS

 VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d.   4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24. str.

2.

2015-04-01  Kiaušiniai 03142500-3  Mažos vertės pirkimas apklausa raštu

 VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d.   4. p.

 Taisyklių 74. str.

3.

2015-08-03  Pieno produktai ir įvairūs pieno produktai  15500000-3  Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas. Pirkimas atliekamas per    CVP IS

 VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24. str.

 4.

2015-08-03  Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai  15100000-9  Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS

 VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24. str.

 5.

 2015-09-14  Valymo ir higienos priemonių pirkimas 39800000-0

33700000-7

19640000-4

 Mažos vertės pirkimas vykdomas per CPO.lt

  VPĮ 2 str. 15d. 1 p., 92 str. 3 d.; 4p., 15 str.

Taisyklių 15 str.

6.

2015-09-15  Valymo ir higienos priemonių pirkimas 39800000-0

33700000-7

19640000-4

 Mažos vertės pirkimas vykdomas per CPO.lt

 VPĮ 2 str. 15d. 1 p., 92 str.  3 d.; 4p., 15 str.

Taisyklių 15 str.

7.

 2015-10-01  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys  22800000-8

30192000-1

37800000-6

 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas vykdomas per CPO.lt

 VPĮ 2 str. 15d. 1 p., 92 str.  3 d.; 4p., 15 str.

Taisyklių 15 str.

 8.

 2015-10-01  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys  22800000-8

30192000-1

37800000-6

 

 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas vykdomas per CPO.lt

 VPĮ 2 str. 15d. 1 p., 92 str.  3 d.; 4p., 15 str.

Taisyklių 15 str.

9.

2015-10-13  Duonos gaminiai ir pyrago gaminiai  15810000-9  Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas. Pirkimas atliekamas per CVP IS

 VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24 str.

10.

2015-10-19  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys 22800000-8

30192000-1

37800000-6

 Atviras konkursas bus atliekamas naudojantis  CPO katalogu

 

 VPĮ 2 str. 15d. 1 p., 92 str.  3 d.; 4p., 15 str.

Taisyklių 15 str.

 11.

2015-11-02  Įvairūs produktai ir augalinis aliejus. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (perdirbti).  Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. Sušaldytos žuvies pirkimas 15800000-6

 

15411100-3

 

15300000-1

 

15600000-4

15221000-3

 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas. Pirkimas atliekamas per CVP IS

 

 VPĮ 2 str.15 d., 92 str.

3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24. str.

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KVIETIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ 

Nr.

Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties kaina

eurais

Laimėjusio dalyvio sutartis Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis

1.

2015-03-04  Bulvės, daržovės ir vaisiai  4357,83  UAB „Banalita“  Pasiūlymo kaina mažiausia

 2.

 2015-04-08  Kiaušiniai  1288,60  UAB “Mažeikių rugelis”  Vienintelis  suinteresuotas dalyvis, kuris pateikė pasiūlymą

 3.

 2015-08-13  Pieno produktai ir įvairūs pieno produktai  14840,80  AB „Pieno žvaigždės“  Vienintelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime

 4.

2015-08-13  Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai  11686,10  UAB „Vigesta”  Pasiūlyta mažiausia kaina

 5.

2015-09-22  Valymo ir higienos priemonių pirkimas  313,08  UAB „Reavita“  Pasiūlyta mažiausia kaina

 6.

 2015-09-23  Valymo ir higienos priemonių pirkimas  268,65  UAB „Officeday“  Pasiūlyta mažiausia kaina

 7.

 2015-10-08  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys 122,21  UAB „Officeday“  Pasiūlyta mažiausia kaina

 8.

 2015-10-09  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys 96,68  UAB „CHARLOT LT“  Pasiūlyta mažiausia kaina

 9.

2015-10-19  Duonos gaminiai ir pyrago gaminiai  7020,60  UAB „Mažeikų duona“  Vienintelis suinteresuotas tiekėjas dalyvaujantis pirkime

 10.

2015-10-26  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys  89,78   UAB „Officeday“

 

 Pasiūlyta mažiausia kaina

 11.

2015-11-06  Įvairūs produktai ir augalinis aliejus. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (perdirbti).  Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. Sušaldytos žuvies pirkimas  12749,34  UAB „Gapijus“  Pasiūlymo kaina mažiausia
SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ 

Nr.

Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties  kaina eurais Tiekėjas su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis

 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

1.

2015-03-18  Bulvės, daržovės ir vaisiai 4357,83  UAB „Banalita“

_______

2.

2015-04-10  Kiaušiniai  1288,60  UAB „Mažeikių rugelis“

_______

 3.

2015-08-13  Pieno produktai ir įvairūs pieno produktai  14840,80  AB „Pieno žvaigždės“

_______

 4.

2015-08-27  Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai  11686,10  UAB „Vigesta“

_______

 5.

2015-09-22  Valymo ir higienos priemonių pirkimas 313,08  UAB „Reavita“

_______

 6.

 2015-09-23  Valymo ir higienos priemonių pirkimas  268,65  UAB „Officeday“

_______

7.

2015-10-08  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys 122,21  UAB „Officeday“

_______

 8.

2015-10-09  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys 96,68  UAB „CHARLOT LT“

_______

 9.

2015-10-20  Duonos gaminiai ir pyrago gaminiai  7020,60  UAB „Mažeikių duona“

_______

 10.

2015-10-26  Kanceliarinės ir biuro prekės. Amatų ir meno reikmenys 89,78  UAB „Officeday“

_______

 11.

2015-11-20  Įvairūs produktai ir augalinis aliejus. Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai (perdirbti).  Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai. Sušaldytos žuvies pirkimas 12749,34  UAB „Gapijus“

_______