2017 m.


SKELBIMAI APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Nr.

 Skelbimo data  Pirkimo objektas  Prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŽ  Pirkimo būdas Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis, punktas ir (ar) perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių punktas, kuriuo vadovaujantis pasirinktas pirkimo būdas

 1

 2017-01-10  Kanceliarinės ir biuro prekės 22800000-830190000-7

 

Atviras  konkursas perkama iš CPO IS katalogo VPĮ 2 str.15 d.1.p., 92 str. 3 d. 4. p. 15 str.

Taisyklių 15 str.

 

2

2017-03-16

 

Biuro popierius 30197630-1 Atviras konkursas bus perkama iš CPO IS katalogo  VPĮ 2 str.15 d.1.p., 92 str. 3 d. 4. p. 15 str.

Taisyklių 15 str.

 

3

2017-04-20 Asmens higienos gaminių  pirkimas 33700000-7 Atviras konkursas bus perkama iš CPO IS katalogo

 

 VPĮ 2 str.15 d.1.p., 92 str. 3 d. 4. p.15 str.

Taisyklių 15 str.

 

4

2017-04-26 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai 15100000-9 Supaprastintas mažos vertės neskelbiamas pirkimas atliekamas per CVP IS  VPĮ 2 str.15 d., 92 str. 3 d. 4. p., 15¹ str.

Taisyklių 24 str.

 

5

2017-06-09 Valikliai ir poliravimo priemonės. Buities prekės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms

 

39800000-039224000-8

19640000-4

Atviras konkursas bus perkama iš CPO IS katalogo VPĮ 2 str.15 d.1.p., 92 str. 3 d. 4. p.15 str.

Taisyklių 15 str.

 

 

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KVIETIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

 

Nr.

Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties kaina

eurais

Laimėjusio dalyvio sutartis Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis

 1

 2017-01-18  Kanceliarinės ir biuro prekės 234,2802 UAB „Eurobiuras“ Pasiūlyta mažiausia kaina

 

2

2017-03-23 Biuro popierius 119,79 UAB „Eurobiuras“ Pasiūlyta mažiausia kaina

3

2017-04-28 Asmens higienos gaminių  pirkimas 261,65 UAB „Mineraliniai vandenys ir alus“ Pasiūlyta mažiausia kaina

4

2017-05-08 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai

 

14728,50 ŽŪB „Delikatesas” Pasiūlyta mažiausia kaina

 

5

2017-06-21 Valikliai ir poliravimo priemonės. Buities prekės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms

 

306,2510 UAB „Koslita“ Pasiūlyta mažiausia kaina

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

 

Nr.

Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties  kaina eurais Tiekėjas su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis

 

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

 1

2017-01-18  Kanceliarinės ir biuro prekės

 

 234,2802 UAB „Eurobiuras“

 

 _____

2

2017-03-23 Biuro popierius

 

119,79  UAB „Eurobiuras“

 

   ______

3

2017-04-28 Asmens higienos gaminių  pirkimas 261,65 UAB „Mineraliniai vandenys ir alus“

 

 _______

4

2017-05-23 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai

 

14728,50 ŽŪB „Delikatesas“ _______

5

2017-06-21  Valikliai ir poliravimo priemonės. Buities prekės. Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms

 

306,2510  UAB „Koslita“ _______