Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2015 – 2017 m. strateginis veiklos planas.

Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2017 m. veiklos planas.

Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 2018 veiklos planas

Priedas NR.1.