MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA”

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil.

Nr.

Darbuotojų, einančių

vienodas (panašias)

pareigas pavadinimas

Etatų skaičius

2017 m.

III

ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m.

IV

ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m.

I

ketvirčio vidutinis mėnesinis
darbo užmokestis

Finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų Finansuojama iš kitoms neišvardintoms reikmėms skirtų lėšų

Viso užimamų etatų


DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

1.

Direktorius

0,5

0,5

1

994,41 Eur

994,41 Eur 

1009,65 Eur 

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,64

0,36

1

923,94 Eur

923,94 Eur

938,10 Eur  

3.

Ūkvedys

1

1

*

*

*

4.

Buhalteris

 

1

1

*

*

*

5.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

 

1

1

*

*

*


PEDAGOGAI

6.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,10

3,10
(2/0,55
2/1,00)

442,85 Eur
762,12 Eur

442,85 Eur
762,12 Eur

723,45 Eur
736,70 Eur
749,95 Eur

7.

Ikimokyklinio

ugdymo mokytojas (auklėtojas)

10,83

8,29

19,12

584,64 Eur

 712,53 Eur 

738,63 Eur

584,64 Eur

600,30 Eur

608,13 Eur

652,50 Eur

712,53 Eur

738,63 Eur

559,15 Eur

609,50 Eur

617,45 Eur

662,50 Eur

689,00Eur

723,45 Eur

738,63 Eur

8.

Meninio ugdymo mokytojas

1

 

1

*

*

*

9.

Logopedas

2

 

2

694,26 Eur

739,94 Eur

694,26 Eur

739,94 Eur

704,90 Eur

751,28 Eur

10.

Socialinis pedagogas

1

1

711,23 Eur

 711,23 Eur

 722,13Eur

KITI DARBUOTOJAI

10.

Inžinierius programuotojas, sąskaitininkas

0,25

0,25

0,25

0,25

104,40 Eur

114,19 Eur

104,40 Eur

114,19 Eur

106,66 Eur

115,94 Eur

11.

Sekretorius archyvaras, sandėlininkas

 

0,5

 0,5

0,5

 0,5

221,85 Eur

215,33 Eur

221,85 Eur

215,33 Eur

225,25 Eur

218,63 Eur

12.

Virėjas 

 

3,5

3,5

404,55 Eur

404,55 Eur

421,35 Eur

13.

Auklėtojo padėjėjas, skalbėjas, valytojas, sargas, kiemsargis, elektrikas, pagalbinis darbininkas

18,20

 18,20

21,20

(IV ketv.)

400,64 Eur

380,00 Eur

208,80 Eur

400,64 Eur

380,00 Eur

208,80 Eur

421,35 Eur

400,00 Eur

212,80 Eur


VISO UŽIMAMŲ ETATŲ

57,42

 

 

Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, įstaigos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Duomenys pateikiami vadovaujantis  Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1480.