Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992 m.)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2003 m.)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2005 m.)

Lietuvos švietimo koncepcija (1992 m.)

Vaiko teisių konvencija (1996 m.)

Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m.)

Netradicinio ugdymo koncepcija (2010 m.)

Valdorfo pedagogikos koncepcija (2004 m.)

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2011 m.; 2014 m.; 2015 m.;)

Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įstarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (2017 m.)