Draugaukime
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Gamtosauginė mokykla
Gamtosauginė mokykla

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d.įsakymu  Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės rekomendacijomis,  Mažeikių l-d “Pasaka” mokytojai ir specialistai yra pasiruošę  ugdymo procesui nuotoliniu būdu.  Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, specialistais ir administracija dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. Organizuojant nuotolinį ugdymą svarbu turėti: interneto ryšį, išmanųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę, el. paštą.

Kokiu būdu visa tai vyks?

  •  Savaitės pradžioje pedagogai elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ ir kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje pateiks savaitės veiklų, idėjų paketą (veiklos bus lengvai suprantamos, atliekamos internetu arba iš kiekvienuose namuose esančių daiktų). Veiklas galite atlikti Jums patogiu laiku per savaitę;
  • Kartą per savaitę pedagogai susisieks su Jūsų vaikais ir/ar Jumis Jums patogiu būdu (telefonu, messenger‘iu, facebook‘u ar kt.) aptarti kaip sekasi, kokių klausimu iškyla, palaikyti gyvą bendravimą su vaiku;
  • Atlikę veiklas, darbelių, idėjų nuotraukas, tikimės, kad atsiųsite pedagogams į facebook‘ą, messenger‘į ir elektroninį dienyną. Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo.

Darbas karantino metu :

Mažeikių l-d “Pasaka” laikino nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Mažeikių l-d “Pasaka” pedagoginių darbuotojų nuotolinio darbo veiklos planas.

Mažeikių l-d “Pasaka” pedagogų darbo ir ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu nurodytais kontaktais:  

Klauskite: el. paštu: wwwpasaka66@gmail.com

Skubiais atvejais skambinkite:

tel. 8 443 20352, 8 443 20353;

Mob. tel. 8 683 19245

Informacija taip pat skelbiama:

Interneto svetainėje: www.ldpasaka.lt

El.dienyne:  www.musudarzelis.lt

Facebook: https://www.facebook.com/ldpasaka/

Informaciją apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu galite gauti paskambinę savo grupės mokytojams ar reikalingiems specialistams.

Informacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų specialistas: tel.: 8 443 20353.

Prašome sekti informaciją ir laikytis infekciją ribojančio režimo, SAM rekomendacijų.

Daugiau apie nuotolinį procesą:

Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministro 2020 m . kovo  13d. įsakymo Nr.V-366″Dėl situacijos susijusios,su koronavirusu” pakeitimo.

2020-03-26_Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaikų priėmimo į budinčias priežiūros grupes karantino metu.kriterijų nustatymo.