Ritmas vaiko gyvenime yra labai svarbus. Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų pusiausvyrą. Darželio diena tik tada yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, minutės, vaikai atsipalaiduoja nuo streso, gali ramiai kurti, veikti, žaisti.

DIENOS RITMAS

7:30 – 8:30 Vaikų priėmimas, individualūs pokalbiai. Laisvai pasirinkti žaidimai.
8:35 – 9:00  Pasiruošimas pusryčiams. Pusryčiai.
9:00 – 9:30 Vaikų žaidimai.
9:30 – 11:00 Ugdomoji veikla. Rato žaidimai.
11:00 – 12:15 Pasiruošimas pasivaikščiojimui. Vaikų veikla lauke.
12:30 – 13:00 Pasiruošimas pietums. Pietūs.
13:00 – 15:00 Pasiruošimas dienos miegui. Miegas.
15:00 – 16:25 Kėlimasis. Ugdomoji veikla.
16:30 – 16:50 Vakarienė.
16:50 – 18:00 Individualūs žaidimai su vaikais. Atsisveikinimas. Ėjimas namo.

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ LAIKAS

(Užsiėmimai salėje, specialistų pagalba ir kita)

PIRMADIENIS

1015 – 1040Meninis ugdymas

ANTRADIENIS

Logopedo užsiėmimai

TREČIADIENIS

1045 – 1110 Meninis ugdymas

1510 – 1525 Sportiniai užsiėmimai

KETVIRTADIENIS

Logopedo užsiėmimai

 

PENKTADIENIS

925 – 950 Sportiniai užsiėmimai

Logopedo užsiėmimai