Ritmas vaiko gyvenime yra labai svarbus. Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis, palaiko jų pusiausvyrą. Darželio diena tik tada yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, minutės, vaikai atsipalaiduoja nuo streso, gali ramiai kurti, veikti, žaisti.

DIENOS RITMAS 

7.30 – 8.10 Vaikų priėmimas, laisvai pasirinkti žaidimai
8.20 – 8.40 Pusryčiai
8.40 – 9.30 Laisvi kūrybiniai žaidimai
9.30 – 10.30 Ryto ratas, ugdomoji veikla
10.30 – 11.20 Vaikų veikla lauke
11.45 – 12.10 Pietūs
12.10 – 15.00 Pasiruošimas poilsiui ir poilsis
15.00 – 15.50 Laisvi kūrybiniai žaidimai
 16.00 – 16.30  Pavakariai. Vakarienė
 16.30 – 18.00  Individuali vaikų veikla grupėje ir lauke. Ėjimas namo

 

PASTOVIŲ VEIKLOS SRIČIŲ LAIKAS

(Užsiėmimai salėje, specialistų pagalba ir kita)

 

PIRMADIENIS

925 – 945 Meninis ugdymas

ANTRADIENIS

1510 – 1525 Sportiniai užsiėmimai

Logopedo užsiėmimai

 TREČIADIENIS

900 – 920 Meninė veikla

KETVIRTADIENIS

Logopedo užsiėmimai

PENKTADIENIS

900 – 925 Sportiniai užsiėmimai