Draugaukime
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Gamtosauginė mokykla
Gamtosauginė mokykla

admin

Ugdymo proceso organizavimas  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

 Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. V-1840 sprendimo (Susipažinti ) nuostatų įgyvendinimą, bus keliami didesni saugumo reikalavimai:

 • į grupes bus galima eiti tik per savo grupės įėjimus;
 • tėvams vaikščioti po darželio vidaus patalpas (išskyrus grupės laiptinę) ir eiti į grupes draudžiama;
 • tėvai ir darželio darbuotojai, priimant ir palydint vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, čiaudėjimo, kosėjimo etiketo);
 • atvedus vaiką iki grupės rūbinės, kiek įmanoma trumpinti kontaktą – vaikus nurengs ir aprengs grupės darbuotojai;
 • vakare, atsiimant vaiką iš grupės, galioja tos pačios taisyklės;
 • pasiėmus vaikus tėveliai turi iš karto palikti įstaigos teritoriją, joje nesibūriuoti;
 • ugdymo veikloje negali dalyvauti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas ( 37,3C ir daugiau);
 • ugdymo veikloje negali dalyvauti vaikai turintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų HN 75:2016;
 • ugdymas ir vaikų priežiūra maksimaliai bus organizuojami lauko erdvėse. Todėl prašome atsakingai pasirūpinti vaikų apranga, tinkančia įvairioms oro sąlygoms;
 • esant reikalui su grupės mokytojomis bendraukite telefonu;
 • budinčios grupės paslaugos nebus teikiamos.

 

 • Sušvelninus karantino sąlygas ir pradėjus dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, į lopšelius-darželius šiandien sugrįžo 1026 vaikai iš 1815 esančių sąrašuose.
 •  Pandemija pakoregavo ir įstaigų darbą vasaros metu. Birželio ir liepos mėnesiais dirbs visi lopšeliai-darželiai.
 •  Rugpjūtį planuojama, kad vaikus priims budintis lopšelis-darželis „Buratinas“, tačiau, esant poreikiui, dirbs ir kitos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Su kiekvienos jų administracija darbo laikas bus derinamas atskirai.
 •  Darželiams pradėjus dirbti įprastu būdu, 11 eurų mėnesinis ugdymo aplinkos išlaikymo (ugdymo priemonėms, patalynei bei higienos reikmenims, trumpalaikiam turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusiomis priemonėms įsigyti) mokestis, kaip visada, turės būti mokamas.
 •  Karantino metu, kol ugdymo įstaigos nedirbo arba vaikų ugdymas vyko nuotoliniu būdu, šis mokestis nebuvo imamas.

 

Informuojame, kad:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos   valstybės operacijų vadovo 2020-05-29 sprendimu Nr. V-133 ”Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-11 sprendimo Nr. V-1116 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo :

 • nuo 2020m.birželio 3 d. ugdytiniams ir įstaigos darbuotojams temperatūrų matavimai atliekami, bet neregistruojami temperatūrų matavimų registre;
 • naujai atvykusiems po karantino ugdytiniams nereikia pildyti deklaracijų, tik lieka būtina sąlyga „kam reikalinga saviizoliacija“.

Mieli Tėveliai,
Sušvelninus karantino sąlygas nuo gegužės 18 dienos mes vėl pradėsime dirbti. Atlikus Jūsų apklausą dėl vaikų lankymo, paaiškėjo, kad į darželį sugrįšite ne visi, tik dalis vaikų pradės lankyti darželį. Džiaugiamės Jūsų atsakingu požiūriu  ir  tikimės, kad visi esate sveiki.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11d sprendimą Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sąlygų organizavimo būtinų sąlygų“ skaityti čia karantino metu keičiasi Mažeikių lopšelio-darželio “Pasaka” darbo tvarka.

Vaikų priėmimo ir priežiūros organizavimas karantino metu tvarkos aprašas

Atnaujinto ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (esant karantino laikotarpiu) tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas Nr.1 Darbuotojų deklaracija

Tvarkos aprašo priedas Nr.2 Tėvų deklaracija

Tvarkos aprašo priedas Nr.3 Vaikų maitinimo grafikas

Tvarkos aprašo Nr.4 priedas Mažeikių l-d “Pasaka” darbuotojų kūno temperatūros matavimo registras

Tvarkos aprašo Nr. 5 priedas Darbo-grafikai-karantino-laikotarpiu

Lopšelis-darželis „Pasaka“ nuo 2020-05-18 karantino metu dirbs nuo 7:30 iki 18:00 val. Prailginto darbo laiko grupių nebus.

Atvedę vaikus, tėveliai turės pasirašyti Tėvų deklaraciją  Tėvų deklaracija . Su šia deklaracija siūlome susipažinti iš anksto. 

Tėvai į grupes nebus įleidžiami, todėl   vaikus priimsime prie  kiekvienos  grupės įėjimo (prie grupių rūbinėlių). Prašome laikytis saugių atstumų.

Ugdymo įstaiga dabartiniame karantino švelninimo etape durų dar neatvers, tačiau tais atvejais, kai abu tėvai dirba, nė vienas jų neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu iš namų ir nėra kam pasirūpinti vaikais, Mažeikių rajono savivaldybė užtikrins vaikų priežiūrą, maitinimą bei visas apsaugos priemones ir reikalavimų laikymąsi.

Tereikia kreiptis į prieš tai lankytą ugdymo įstaigą ir pristatyti pažymas su darbo grafikais iš abiejų tėvų darboviečių bei prašymą dėl vaikų priėmimo.

Susipažinkite su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 dienos sprendimu Nr. V-977 :Dėl COVID-19 ligos (koronviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo įstaigose.

 

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d.įsakymu  Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės rekomendacijomis,  Mažeikių l-d “Pasaka” mokytojai ir specialistai yra pasiruošę  ugdymo procesui nuotoliniu būdu.  Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, specialistais ir administracija dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. Organizuojant nuotolinį ugdymą svarbu turėti: interneto ryšį, išmanųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę, el. paštą.

Kokiu būdu visa tai vyks?

 •  Savaitės pradžioje pedagogai elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ ir kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje pateiks savaitės veiklų, idėjų paketą (veiklos bus lengvai suprantamos, atliekamos internetu arba iš kiekvienuose namuose esančių daiktų). Veiklas galite atlikti Jums patogiu laiku per savaitę;
 • Kartą per savaitę pedagogai susisieks su Jūsų vaikais ir/ar Jumis Jums patogiu būdu (telefonu, messenger‘iu, facebook‘u ar kt.) aptarti kaip sekasi, kokių klausimu iškyla, palaikyti gyvą bendravimą su vaiku;
 • Atlikę veiklas, darbelių, idėjų nuotraukas, tikimės, kad atsiųsite pedagogams į facebook‘ą, messenger‘į ir elektroninį dienyną. Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo.

Darbas karantino metu :

Mažeikių l-d “Pasaka” laikino nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Mažeikių l-d “Pasaka” pedagoginių darbuotojų nuotolinio darbo veiklos planas.

Mažeikių l-d “Pasaka” pedagogų darbo ir ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu nurodytais kontaktais:  

Klauskite: el. paštu: wwwpasaka66@gmail.com

Skubiais atvejais skambinkite:

tel. 8 443 20352, 8 443 20353;

Mob. tel. 8 683 19245

Informacija taip pat skelbiama:

Interneto svetainėje: www.ldpasaka.lt

El.dienyne:  www.musudarzelis.lt

Facebook: https://www.facebook.com/ldpasaka/

Informaciją apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu galite gauti paskambinę savo grupės mokytojams ar reikalingiems specialistams.

Informacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja informacinių technologijų specialistas: tel.: 8 443 20353.

Prašome sekti informaciją ir laikytis infekciją ribojančio režimo, SAM rekomendacijų.

Daugiau apie nuotolinį procesą:

Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministro 2020 m . kovo  13d. įsakymo Nr.V-366″Dėl situacijos susijusios,su koronavirusu” pakeitimo.

2020-03-26_Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaikų priėmimo į budinčias priežiūros grupes karantino metu.kriterijų nustatymo.