Kiekvienas žmogus, valios ir motyvų paskatintas, turi savitų galimybių veikti ir daryti įtaką procesams, aplinkybėms, kitiems žmonėms. Savo ruožtu šie procesai, aplinkybės ir žmonės jį gali skatinti veiklai“. (Michaela Glioker)

Knyga – išleista Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” 30 – tojo jubiliejaus proga

Veiklai mus skatina pripažinimas

1. Lopšelio – darželio „Pasaka“ bendruomenė už savo aktyvią visapusišką veiklą apdovanota padėkos raštais.
2. Labiausiai branginami mūsų tėvelių ir įstaigos svečių  žodžiai:


• „Dar yra daug ikimokyklinių įstaigų, kur triukšmingi vaikai žaidžia „Tylos karalių“, tačiau toks žaidimas – tarsi energijos sulaikymas dirbtiniu būdu. Aš matau kaip mūsų grupėje tylą vaikai pasiekia, kai dirba rankų darbus, lieja akvarelę, vaidina spektaklį… Kai visai grupei pavyksta pasiekti dvasinės tylos aukštumų, aš matau kaip mano vaikas ir kiti grupės vaikai jaučia palaimą. Vaikų sielos trokšta tylos. Labiausiai ji reikalinga išsiblaškiusiems, nervingiems vaikams. Tyla padeda mums suprasti tai, ko mes iki galo nesame patyrę ar jautę, jos dėka vaikas suvokia vidinį, dvasinį gyvenimą. Dvasinę tylą reikia puoselėti, ugdyti, išmokti su ja gyventi…“ (Gabijos mamytė)
• „Žmogaus „Aš“ vystosi per judesį, kurį jis pats atlieka, o Jūs vidumi ir išore esate judėjime, tai veikia vaikus… Daugelio darželyje patirtų dalykų vaikas negali pasiimti į rankas ir parsinešti namo, tačiau ne tik akimis, bet ir širdimi galima gerai matyti…“ (J.Wolter iš Kaselio)
• „Didelė laimė ir Dievo malonė sutikti žmones, besiilginčius dvasinių vertybių ir tikros gyvenimo prasmės“ (Kunigas E.Arnašius)
• „Mūsų vaikai kasdien skuba į darželį susišildyti bendrumu ir daina, pasakomis ir gerais darbais… (Antros grupės tėveliai) ir t.t.
3. Apie mūsų įstaigą buvo parengta keletas reportažų per televiziją ir radiją:

• LTV laida – „Ryto ratas“ – reportažas apie Valdorfo pedagogikos puoselėjimą mūsų įstaigoje.
• LTV laida „Panorama“ – reportažas iš Žibintų šventės ir Mykolo dienos Valdorfo grupėse.
• TV-3 – reportažas iš Sekminių šventės – „Laumės juosta“.
• Vietinė kabelinė televizija „Roventa“ paruošė net keletą reportažų – „ Kaziuko mugė“, reportažai apie įstaigoje vykusius seminarus, jubiliejines šventes.
• Tiesioginio eterio interviu per vietinę radijo stotį „Mažeikių aidas“ (laida „Šeimynykščiai“), kur visuomenei buvo pristatyti pagrindiniai Valdorfo pedagogikos elementai.
4. Apie mus galite paskaityti tiek respublikinėje, tiek rajono spaudoje, o taip pat ir specializuotuose leidiniuose:

• Valdorfo pedagogikos leidinys – „Vaiko link“ (2003-07).
• Leidinys iš serijos – „Vaiko teisės – žmogaus teisės“ (P. Langas) – „Vaikystė pavojuje“ ir „Tegu vaikai auga neskubinami“ – knygelės iliustruotos net keletu nuotraukų iš mūsų grupių.
• Žurnalas – „Vaikystė“ (2005, Nr.8, 26-28psl.) – „Siužetinės salelės Valdorfo grupėje“.
• Žurnalas – „Vaikystė“ (2005, Nr.4, 23psl.)– „ Nuo sėklelės iki gėlelės”.
• Eilė straipsnių rajono laikraščiuose „Būdas žemaičių“ ir „Santarvė“: „Pedagogai gilino žinias, dalijosi patirtimi“ (2006-07), „Propaguoja sveiką gyvenseną“ (2006-01), „Pasaka“ – Ugdymo naujovių centras Mažeikiuose“, “Vaikas apie save pasakoja piešiniais“, „Pavasarinis žemaičių jomarkas „Pasakoje“, „Kas toji „Pasaka?“(2007-05) ir dar keletas straipsnių apie etno kultūros iniciatyvos veiklą įstaigoje, grupėse vykdomus projektus.
5. Įstaigos darbuotojų tobulėjimas ir žinių gilinimas subrandino ne vieną darbą reprezentuojantį Valdorfo pedagogiką:

• Įstaigos direktorė Z.Siliūnienė parengė ir apgynė KU magistrinį darbą – „Valdorfo pedagogika ikimokyklinėje įstaigoje: sąlygos ir galimybės“.
• A.Žukauskienė ŠU apgynė baigiamąjį bakalauro darbą – „Valdorfo pedagogika ir vaikystės samprata“.
• A.Surginienė KU taip pat pristatė baigiamąjį bakalauro darbą – „ Valdorfo ir Montesori – humanistinių pedagogikų lyginamoji analizė“.