Grupę lanko 20 ugdytinių.

 

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2017 m. 9  mėn. 

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2017 m. 10  mėn. 

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2017 m. 11  mėn.

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2017 m. 12 mėn. 

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2018 m. 01 mėn. 

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2018 m. 02 mėn. 

 Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ vaikų sergamumo ataskaita 2018 m. 03 mėn. 

 Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” vaikų sergamumo ataskaita 2018 m. 04 mėn.

 Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” vaikų sergamumo ataskaita 2018 m. 05 mėn.