Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis

Finansinių  ataskaitų  rinkinys II ketvirtis

Finansinių  ataskaitų rinkinys III ketvirtis